Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 01 Agustus 2015 23:00:09
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Senén, 27 Juli 2015 11:41
Kakang Diazhar Syabhar: " Alhamdulillaah tiasa lebet,,,,badé nyuhungkeun widi ka kasepuhan,,para guru,,abdi hoyong tiasa basa sunda,,,hatur nuhun tos ditampi janten anggota..."
Rebo, 01 Juli 2015 00:45
Yati Ntt: " kami sekelurga mengucapkan banyak trimah kasih kpada AKI NUGROHO atas bantuanya no 4d (9509) benar2 tembus 100% bila mau bukti hubungi AKI NUGROHO di nmr ini : 0823=1920=8865 trma..."
Salasa, 30 Juni 2015 19:55
Yati Ntt: " TERIMAH KASIH BANYAK AKI NUGROHO BERKAT ANGKA RITUAL DARI AKI YAITU (9509) AKU BARU MERASAKAN YANG NAMANYA KEMENANGAN 3D, KINI SEMUA UTANG UTANGKU AKIBAT KEKALAHAN YANG LALU SAYA SUDAH LUNASI SEMUANYA,DAN ALHAMDULILLAH AKU JUGA RENCANA INGIN BUKA USAHA SENDIRI, MEMANG AKI NUGROHO PANTAS DI SEBUT PERAMAL JITU. BANYAK PERAMAL YANG SAYA HUBUNGI CUMA PERIDIKSI AKI NUGROHO YANG MEMBERIKAN BUKTI, JIKA..."
Rebo, 03 Juni 2015 15:12
Teddy Widara: " Kumaha carana supados kacatet janten Warga..."
Jumaah, 15 Méi 2015 23:22
Heri Riswandi: " Manawi aya nu tiasa masihan info, simkuring hoyong tiasa kenging id..."
Jumaah, 15 Méi 2015 23:19
Heri Riswandi: " Sampurasun, ngiring ilubiung..."
Rebo, 29 April 2015 08:20
Windy Ratna Juwiita: " sampurasun punten abdi ngiring ruang riung..."
Kemis, 23 April 2015 13:53
Andri Sukma Varoga: " Sampurasun,, sim kuring hoyong diajar basa..."
#
Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa...
#
Kacaturkeun, basa Ernést Hémingway keur ngariung di hiji kafé, jeung...
#
(Adaptasi wawancara Becky Tuch jeung sababaraha pangarang tur...
#
K. David Harrison teh dosén Linguistik di Swarthmore College sakaligus Diréktur...
#
Istilah flash fiction mimiti aya taun 1992 tina judul buku antologi nu judulna Flash...

LALAKON MINCREUNG

Kénging Atiqa Naim
Dipidangkeun dina lapak 26 Juni 2015 05:29:38

"Awak si Mincreung mah jiga kaca."
"Naha kumaha kitu, ustad?" ceuk si Junéd.
"Kaciri eusi haténa, ngan alusna téh katutup ku gamis nu buni."
"Kutan?"
"Eusi otakna ogé ngalangkang tapi nya kitu téa, kabulen hijab."
Tapi sanggeus gaul jeung jurig kuris bajuna méléngé lebah dada. Kanyahoan, haténa loba tatoan.
Otakna ogé milu taranjang, eusina kalaluar. Mudal. Aya apartemen, lamborghini, deposito. Kabéh leyur ngahiji jeung cihujan, kabawa palid.
Awak Mincreung paburantak katoél jurig jarian. Rohna kumalayang. Kabeneran
aya si Udin keur ngahuleng. Lelembutanana disuntrungkeun. Roh Mincreung asup.
Kolot jeung tatangga si Udin héran ku kalakuanana nu
robah.
Lila-lila roh Mincreung sabil.
"Pa ustad, tulungan abdi," ceuk Udin, éh Mincreung.
"Téangan heula roh si Udin, karunya bisi sasab!"

WIRA NING DIA

Kénging Rohendi Pandeglang
Dipidangkeun dina lapak 25 Juni 2015 23:50:36

Tengah poe. Romadon poe ka tujuh. Karaton Tirtayasa ti kajauhan kadeuleu ngalentab-lentab, direrab panon poe.

Wirasuta, prajurit teureuh Kanekes nu ngabdi ka Sulton, ngajega, pageuh nangtung, teu kabawakeun nagog doang ponggawa sejen. Panonna buburilengan inggis kapalingan deuleu pibahayaeun.

Batur-baturna ngalalaga. "Dia mah doang deuk jadi pangagung bae Wira, meuni taya kacape. Barinageh ponggawa mah ponggawa bae, ulah ngimpi hayang jadi pangagung karaton" nyenehkeun. Wirasuta ukur imut, nyingraykeun kesang na pipi ku tungtung biwir nu naek ngarenyu.
Siet... Jleg... Teuin ti mana datangna, bol ngabedega Ingkang Sulton, di hareupeun maranehna.
"Wuduh... Salam kangjeng, ieu yeuh Wirasuta mamaksa kami istirahat eta, kitu tah Kangjeng Sultan!!" Rampang-reumpeung hariweusweus.
Sultan teu nembongkeun kuciwa, samalah ngasongkeun duit benggol sababaraha siki, kanu ngagurijag, samemeh ngabelesat deui ngiles.

"Bagoooor... Wiraaa tuuuh... Milik mah moal pahiri-hiri...heuheuy!" Ajrag-ajragan haren, atoh jasa.

Mangsa Saptonan, aya nu di benum jadi Pangagung nyangking Panglima Perang Tirtayasa, nelah Pangeran Astapati alias Wirasuta.
Para ponggawa nu dibenggolan di pangjagaan, ngahuleng...

SABUNGKUS KOLEK

Kénging Rizky Chandra
Dipidangkeun dina lapak 24 Juni 2015 22:10:44

Panceg nepi bedug Ashar, karung karék kaeusi satengahna. Teu cara sasari, sok pinuh. Saprak nincak bulan Ramadhan, unggal sore téh nikreuh, kaluar asup paimahan. Kokoréh kana wadah runtah. Hiji-hiji gelas palastik nu kapanggih diasupkeun. Layung hibar, basa anjog ka pangepulan rongsok. Eusi karung dijual. Genepréwu disakuan. Leumpang deui.
Cinekul, lebah parapatan. Anteng neuteup barudak sapantaranana, ngaramèn. Atawa ngelapan kaca mobil maké kamocèng. Kuniang, milu nyelap dina gimbungan jelema nu mareuli kolek keur buka. Duaréwu, jadi sabungkus kolek. Patréwu jadi sabungkus goréngan. Ngong adzan Magrib. Manèhna. Nyampeurkeun, barudak nu ngarumpul handapeun tihang lampu stopan.
“Hèy, saha nu saum?” Marelong.
“Abdi... Abdi...!” Ngaracungkeun leungeunna.
“Urang buka sareng yu, ieu abdi gaduh kolek!” Arunggeuk. Palastik disoékeun. Raéng bareng ngucap dunga buka puasa. Mapay saregot-saregot kolek pada nguyup. Sésa saeutik. Ku manéhna diuyup. Garogonjakan, tingcamuil kana goréngan, tuluy jempé basa aya mobil sedan eureun, nglaksonan.
“Dén Andi, hayu Mamah tos ngantosan.” Supirna ngagupayan.

PUASA LOBA KASIEUN

Kénging YoZév MyZoul
Dipidangkeun dina lapak 24 Juni 2015 04:13:49

Bulan puasa ayeuna mah asa ahéng-ahéng teuing. Ti mimiti poé ka hiji, ka-ahéngan bulan puasa katénjo pisan. Bruk-brak nu sieun ku dosa.
''Sieun kalepasan ngomongkeun batur,'' ceuk nu nyumputkeun biwirna dina saku kaméja.
''Sieun nénjo nu teu meunang katénjo,'' pokna nu keur uyup-ayap teu bogaeun panon. Teuing di mana nyumputkeun pangdeuleuna.
''Sieun sadéngé-déngéna,'' gorowok nu teu boga ceuli, sanggeus kerang-kerung maca gerenyemna pananya.
''Sieun nyabak nu lain cabakeunnana.''
''Sieun ngaléngkah ka tempat maksiat.''
Ukur gogodeg. Puasa geuningan jadi loba nu jadi tanpadaksa. Ras kana pangabeuki, resep ngomongkeun batur, resep nempo pamajikan batur, resep ngadéngékeun pitnah, resep jeung resep nu dicaram ku puasa.

Poé ka dua. Sanggeus saur. Baham, panon, ceuli, leungeun, suku, kajaluan, dibebes-bebeskeun kana peti. Ras deui kana haté nu sok dengki, dibedél. Lung kana peti. Uteuk nu sok mikir kotor. Lung. Asa mending jeung sirahna sakalian disimpen. Lung. Aman ayeuna mah. Tiis. Simpé. Hampang. Sanajan kudu gugulutukan.***

NU NÉANGAN FITRI

Kénging Ahmad Fawzy Imron
Dipidangkeun dina lapak 23 Juni 2015 23:53:59

Geus teu jelas rupana. Kekebul jalan nu unggal poé maturan, nutupan unggal gurat beungeutna. Najan ti kajauhan, sok kadéngé rénghap jeung ketug jajantungna. Kadang narikan, kadang ukur hawar-hawar saliwatan. Pangawakan jangkung tur rengkung. Ngécéskeun kacapé nu dikeureuyeuh mangtaun-taun lilana. Dina leungeun katuhuna, aya nu dijingjing. Geus hangru. Dibulen ku getih garing. Haténa.
"Ilaahi...abdukal aasiy, ataaKa...." Mun geus asup kana tanggal hiji romadon, kalimah éta nu sok kadéngé dijorowokkeun ku manéhna. Léngkah nu teu eureun digugusur. Mapay-mapay jalan, bari tuluy ngadalitkeun manéh jeung unggal kekebul.
Pérnah hiji waktu mah katingali manéhna ngécagkeun haté nu geus hangru téa. Diteundeun luhureun batu. Diilikan. Dipencrong salila-lila. Tuluy manéhna ngagoak. Ceurik satarikna. "Ilaahi, lastu lil firdausi ahlaa...."

ANU OWAH

Kénging Abdul Haris
Dipidangkeun dina lapak 23 Juni 2015 21:06:52

Di lembur 'nu deukeut jeung tempat kasabna, manéhna téh warga anyar. Indit-mulang cukup leumpang. Sagédéngeun gapurana, aya masjid méwah leutik. Harérang sarwa diposlén. Sapopoé kaliwatan.
Hiji mangsa. Ditotopi mulang kalayan laliwung. Kontrak gawéna béak. Ngong adan asar. Niat dadakan mitembeyan ngama'mum. Abdas. Sup! Bréh. Kaligrafi mararanis turta resikna rohangan. Éndah. Imam, muadzin jalma éta-éta kénéh. Karang sagedé kaléci palebah pipi kéncana. Soméah. Solat berjamaah duaan. Wiridan. Laju nuluy muru imah.
Méh deukeut kana golodog. "Hadeukh, ku limpeuran!" gerentesna. Rarampa kana sirahna. Topina tinggaleun. Gedig! Balik deui. Taksiranana di tempat abdas.
Anjog. Olohok.Taya masjid. Di tempat tadi, rembet eurih. Tengahingna ébréh pundamén batu. Lukutan. Cileuncangan. Hideung. Bau. Rarat-rérét sabudeureun. Panasaran. Suwung. Yakin teu nyalahan tempat. Nampiling karep. Lain ngimpi. Gebeg! Ngudupruk. Rét! Peuntaseunana. Rudin. Nu owah mamawa runtah. Ditotopi beureum. Karang sagedé kaléci palebah pipi kéncana. Diéak-éak bebenyit.

MOYAN

Kénging Gani Kandhiawan
Dipidangkeun dina lapak 22 Juni 2015 12:28:33

Basa papatong medar jangjangna, bangbara incah nyiar mangkakna kembang. Panonpoé ririakan bangun nyeungseurikeun nu ngadon moyan. Langitna biru gumbira, mégana saruka bungah. Béda jeung langit nu kamari, layung teu tulus midang. Dilegleg pihujaneun, reueukna papuket ngaléléwé wanci sareupna. Dur magrib, cur hujan. Sapeupeuting maseuhan suhunan.

Korosak! Kadal leucir meuntas solokan. Ngajengjen dina galengan. Olohok nempo lakuning oray keur ngasah peurah. Sebrot. Lir rantengna ramat lancah. Bulak-balik bijil tina sungutna. Duka nganuhunkeun duka hanteu, da panonpoéna oge haré-haré.

Léos ka tonggoh, di tajug kasampak Mang Haji keur ungked. Teu lila kaciri awéh salam. Leungeunna namprak.Tuluy nyampeurkeun. “Ulah ka mamana Si Nyai rék nganteuran.” Ukur dijawab ku unggeuk. Keur horéam loba omong. “Oray gé sok moyan Jang, ngasah peurahna. Ngarah matih. Teu matih mah hésé barang dahar,” bari ngusapan beungeutna.

Asa ku mindeng ngadéngé kecap nyai jeung ngasah peurah. Awor jeung gugupayna pancuran, Gelenggengna humariring. Nginanti.

MILAD

Kénging Emi Maryami
Dipidangkeun dina lapak 22 Juni 2015 10:05:02

“Wilujeng tepang taun, Geulis!” song kuéh tart nu dipulas kroma bodas tur dipapaésan kekembangan warna kayas ka hareupeun pamajikanana nu keur émok. “Aéh, muhun kitu? Kakang émut kénéh?” pamajikanana ngadégdég nampanan kuéh. “Moal hilap, Geulis!” témbalna bari merenahkeun iteuk tuluy sila gigireun pamajikanana. Kuéh hayoh diteuteup ku duaan. Angin ngulinkeun seuneu nu ugal-igel tina lilin. Dua angka lilin nu ajeg luhureun kuéh. Lilin angka tujuh jeung enol. “Kakang teu hilap?” pamajikanana dareuda. Manéhna godeg lalaunan. Celengok. Biwirna ngahaneutan taar pamajikanana marengan angin nu mareuman seuneu lilin.
Isukna. “Wilujeng tepang taun, Geulis!” song kuéh tart nu dipulas kroma bodas tur dipapaésan kekembangan warna kayas ka hareupeun pamajikanana nu keur émok. Kuéh tart nu kamari, nu mangkukna, nu baheula. Kuéh tart nu bakal dipaké deui jang poé isuk, jang pagéto, jang jaga. Unggal poé. Teu nempo tanggal jeung taunna.

NU HÉSÉ DIRAWÉL, NU SUSAH DIRANGKUL

Kénging Wawan Setiawan Husin
Dipidangkeun dina lapak 30 Juli 2015 05:23:47

Buyut nu calik di Leuweung Rusiah Gedé. Kula lapor, seja muka tutungkusan buhun, kapiléngkah, kapienya, kapirasa, kapiraga. Nya awor jeung angin mula, nya apal ka mokla raga, ngahijikeun rénghap jeung angin nyamuni. Ka tujuh palawangan barzah, moal umaku miboga, da taya kaboga, taya kabisa, taya kaguna, mun hanteu diwarah karahayuan murwa. Payus banglus. Sina.

Teu wasa mere-mawéh caritaan, sumawona pituduh paugeran–palanggeran, seja murulukkeun daki, ngeprulkeun baok hangit, sapada mangsa, sapada raga, sapadungdengan kecap-ungkara. Nu hésé dirawél nyéta ridoNa-Allah-Taala sab kudu ngaléngkahan réstu-dungana indung bapa. Nu susah dirangkul apal-Ka-diri, ayana tayana, geringna cageurna, murulukna kimpel-giblegna, cacaina sungsuamna, tulang-taléngna otot balungna, jlegna ilangna. Nu susah dirangkul kalangkang-sorangan, kahayang kaembung pirbadi, kawani kasieun si mata duyung, molotot bonconongna, mélétét pétét bobocos deuleu lahir batinna. Sina.

Kudu dileukeunan, disabaran, disyukuran, diasruk-asrukan, dibulusukeun, dibebeskeun, dihampang-biritkeun, diceungceurikeun, dikoléang-langlayangankeun, améh ditibanan Amanah ku-nu-Miasih-Jalan. Dipasihan sapasi harti, dibéré anu ladoni.

Cag, nyacag gebog diri olangan!

DUNGA NINI ASIH

Kénging Zenzenz Zae Slalu Ada
Dipidangkeun dina lapak 30 Juli 2015 01:10:52

Nini Asih nyunyuhun daganganna. Kapuk diwadahan waring anu beuratna teu sakuma dibanding pangbeubeuratna nemahan lebaran nu bakal disorang. Ceuk Manéhna aya hiji kawajiban anu kudu tetep ditedunan sangkan ibadahna teu ngagantung antara langit jeung bumi. Ibadah pikeun panganter ibadah-ibadahna salila bulan puasa. Nini asih anu tiap lengkahna ditataan ku muji jeung muji baé kana kakawasaan Manten-Na. Matapoé nyerangkeun unggal lengkahna ti mimiti hibar fajar tug nepi ka gurilap layung. Nini Asih ngurilingan dayeuh. Upama pareng waktu solat teu talangké, estu gesit nohonan kawajiban kahambaanna.
Adan magrib ngalanglaung pareng poe puasa ka-29. Manéhna nunda daganganna di buruan masjid éta dayeuh. Muru tempat wudu, sakalian ngabatalan ku cai tina éta kran. Solat magrib anu kebek kukahusuan. Teu lila galindeng takbir asa ngawur-ngawur rohmat-Na. "Ya Allah hampura Simabdi tacan tiasa nohonan kawajiban ngaluarkeun sabagéan harta pikeun nganteurkeun amal-amal saliala bulan puasa ieu." Dunga Nini Asih sapada harita.

DONGÉNG EUNTEUNG

Kénging YoZév MyZoul
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2015 22:44:57

Lugay ti patapaan awakna bet jadi kaca. Uteukna, eusi beuteungna, pancadria-na, jaradi kaca. Hérang. Huntu jeung lisanna sareukeut jadi beling. Pon kitu deui lamun geus cacapék, ka podol-podolna jaradi bubuk beling.
Lalaki kaca leumpang antaré. Kahayangna jadi nu pinunjul tinekanan. Sajajalan, awéwé ngadadak garumeulis. Kucap-kiceup, kulat-kelét. Mingkin agul ku kaleuwihanana.
Jol ka pasampangan. Lalaki kaca ngajenghok. Pré! awak peupeus sapisan. Pating-torojol jalu-jalu nu awakna tina; beusi, waja, tambaga, porselén, emas, beton. Padangkrang-pédéngkréng.
Lalaki kaca éléh pamor.
Lalaki kaca bobor-karahayuan.
Lalaki kaca ceurik balilihan.
Lalaki kaca, enya lalaki kaca. Lalaki kaca nu éta téa.
....
Lalaki kaca nu teu bisa ngaca.***

NYI SATPOL-PP

Kénging Mang Bibih
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2015 21:58:51

Hiji pasar carita nu pepek ku rupa wujud basa. Pinuh ku rupaning pangaweuruh. Jalma-jalma kolot budak, awéwé lalaki. Dadasar, dagang basa tanpa sawara. Nu acuk beureum. Konéng, héjo, bodas, kulawu. Nu kumis kusut, nu baplang pada midang. Sili-simbeuh ku kadeudeuh, sili-patri ku pangarti. Nu meuli pada ngantri. Nu dagang saroméah.
Saurang jéger pasar teu weléh ngajega. Ngajaga jeung ngariksa. Nu daragang taat. Pengkuh kana papagon.
Hiji mangsa. Pasar kaasupan rupa-ning dagangan anyar. VCD porno, buku cabul, jeung pepetasan. Jéger pasar sabalad-balad sararigap. Nguwak-ngawik. Leungit hiji datang dua. Pasar tambah padedet.
"Kaya kieu mah kudu nambahan anak buah" ceuk pingpinan.
Panon nu ceuleyeu ngadadak buringas. Cahayaan. Ngagebur. Neuteup wanoja lungguh-timpuh. Song disodoran popongkol.
"Tekedah nganggé pakarang," cenah.
Nu geulis ngudar sinjang. Kabaya.
Bréh. Jero raksukanna tos sigep diraksukan saragem SATPOL-PP.
Nu daragang barang teu paruguh birat. Isukna tingkurunyung deui. Ngagarémbol dagangan basa jeung carita.

BOA-BOA

Kénging Carwin
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2015 18:39:48

Dukateuing kunaon ieu sungut, bet hayang béa barangdahar. “Caréraman...Nu kitu téh Jalu..!” Ceuk Nini Jangawaréng bari heuay. Boa-boa keur nyiram kitu? rumasa, opat bulan kaliwat kungsi gogoléran di saung sawah. Tibra naker, lir disirep ku jurig tunduh. Tapi, najan tibra gé, harita karasa aya anu ngadon nindihan. Dukateuing naon da hipu jeung haneut, calana nepi kabaseuh ku cai nu nyakclak ti na wuwung saung.
Kojéngkan kapipir imah. Rét kebon sampeu, tangkalna ngajajar, daunna konéas kahalodoan. Gep, kana émbér butut. Siuk... Geblok! dibanjurkeun kana taneuh nu bareulah. Ari geus dibanjuran ku cai mah, taneuh jadi uduh. Beuti-beuti sampeuna jadi katinggali, nalonggérak.
“Ah...nyobaan, rék nyabut sa tangkal mah.” Gerentes téh. Tapi weléh rék dicabut tangkal sampeu bet pageuh , teu uget-uget acan. Dicobaan nyabutna maké jurus Monyét nukangan, kalah tunggir nu asa manjangan. Panasaran, gep kana balincong. Gencruk! Burinyay! "Teu kira-kira euy...!" Jin tomang mecenghul, sirahna ulawiran ku getih.

MANAWI SALIRA ÉMUT

Kénging Dewi Anjani
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2015 14:32:01

Satutas méréskeun sésa pagawéan kantor nu dibawa ka imah, kuring muka fb bari ngadagoan janari leutik. Klik! Di wall geus balatak stats nu sakapeung bisa mawa seuri, sedih, malahan teu kurang nu pikasebeleun.
"Asa geus lila teu maca stats nu jadi salaki" ceuk gerentes. Euweuh nu anyar.

Kuring néang catetanana, aya sababaraha hiji fikmin jeung sajak dina basa Sunda jeung basa Indonesia. Aya hiji catetan dina Basa Indonesia nu nyaritakeun "Peuting jeung Béntang". Ah. Éta mah teu leuwih ti saukur catetan.
"Bintang takan pernah ada jika malam tak datang" pondok matak nyogok kana angen. Keur si éta? Atawa keur kuring?. Lambaran-lambaran panineungan dibukaan ku kuring bari ngeunteung kana kaca lomari, "Naon deui nu badé dipilarian ku salira?". Beungeut jeung awak kuring teu éléh jeung pangawakan parawan najan umur geus nincak opat puluh taun.

Janari beuki simpé. Kuring ngaléngkah ngadeukeutan jandéla, kasampak bulan mabra maturan peuting. Béntang bakal salawasna ngiceupan ti kaanggangan tapi Bulan moal leungiteun pamor lantaran léngkahna baris ngeusi waktu ngajejegkeun waruga taun. Pamugi salira teu hilap ka hiji catetan dina léngkah urang duaan. Linduhna cahaya Bulan pamaés petengna peuting.

NU NYABA KA SABÉHDITUEUN AWAK

Kénging Dadah Hidayat
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2015 11:08:23

Lembur di sajeroeun dada comrék. Hatè réhé. Teuing ka mana nu biasa galécok ngobrol, silihtémpas hideung bodas.
Poék. Panon poé katutup napsu nu teu kauntup. Les kapiuhan.

"Aya minyak kolonyo teu?"
"Aya gé minyak kayu putih."
Teu mempan. Kulawarga riweuh.
"Mamaaah!"
Budakna nu dipangku ku tatanggana roroésan. Nu kapiuhan digarotong ka kamar. Dirubung.
"Bawa ka rumah sakit!"
"Ulah waka! Mending néang Ustad Rohim!"
Paciweuh.

Pung ngawang-ngawang. Saba alam. Alam panineungan kaliwatan. Cinta munggaran ngagupayan. Popotongan nu teu dipikaréstu geus jadi jalma senang.
Blus ka alam siluman. Badis ratu. Diiringkeun. Maung tinggalaur. Tutumpakan paraponggawa. Parupuyan di unggal juru haseupna ngarelun. Rampé saparat jalan balatak. Jog ka hiji lapang. Nempo saurang lalaki regung dirangkét dina tihang kai. Taranjang. Ukur dikolor. Dipecutan. Daronglak. Tulang igana ngaboléklak. Baloboran getih. Nu diiringkeun pupuringisan. Watireun. Barang disidik-sidik bet siga salaki?
"Bongan Nyai ngabeubeurat waé. Taya katumarimaan. Kitu tah jadina."

SI KONENG

Kénging Dudung Ridwan
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2015 10:40:26

Saprak usum batu, boga manuk dua--lain endogna nu dua--teu kaurus. Nu hiji cangkurileung. Hiji deui duka manuk naon? Leuwih badag batan parkit, leuwih leutik batan kakatua. Warnana konéng. Da lain manuk océhan. Sorana téh: “Wék! Wék!”
Si Aa, budak saya, nu sok ngurus jadi kedul. Parabna katingali saeutik. Caina kosong. Boro-boro ngamandian. Gawéna ngagosok batu.
"Geus ah, A. Si Konéng mah jual ka Pasar Burung!" ceuk kuring.
"Kumaha Bapak, wé," pokna énténg.
"Lain kumaha bapa waé, bawa ka Pasar Burung!"
"Moal gé payu."
"Maké jeung moal payu? Can gé ditawarkeun! Hayu bawa, siah!" Kuring ambeuk bari nyelah motor.
Sieun, manéhna nurut bari mawa si Konéng. Clak diuk na boncéngan.
"Moal kuateun 200 mah, Pa! Tilu lawé paling gé! Manuk langka ieu mah!" ceuk Mang Ujang langganan di Pasar Burung.
"Maenya tilu lawé? Apan manuk langka mah mahal?"
"Maksudna langka nu resepna. 100 wé."
"150 lah."
"125. Saeutik séwang."
Jeung kandangna?"
"Enya, atuh!"
"Beu! A, 125 jeung kandangna!" ceuk kuring ka si Aa nu cicing kénéh na motor.
"Kumaha Bapak, wé," ceuk si Aa.
Mang Ujang ngasongkeun 125. Kandang si Konéng langsung dikaitkeun na paku.
Duit ti Mang Ujang langsung ditéwak si Aa.
"Rék dipaké naon duitna?"
"Hayang Kalimaya!"

GALINDENG

Kénging Asikin Hidayat
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2015 10:13:42

Aya ku anteng nu ngagalindeng. Lagu Liwung binarung wuyung. Sanés duméh panutan henteu ngiberan. Dalah ayeuna aya di payuneun. Pataréma soca, ngunikeun sapurati rasa. Sawadina ébréh kabingah. Nanging naha liwung langkung pengkuh nalikung?

“Naon nu janten bangbaluh, Enung? Geura waler, Eulis…”

Nu ditaros teu ngawaler. Keclak cisoca maseuhan pangkonan.

“Samistina ieu patemon janten cukang lumabuhna cinta, Eulis. Geura wakca…”

Nu ditalék angger teu lémék.

“Ulah ngantep sapertos kieu, Enung. Geura waler patalékan Engkang.”

Keukeuh nu nalék, keukeuh nu balem. Anggur ngabalieur bari neruskeun hanca galindeng. Wuyung kalangkung-langkung. Dina tungtung pada, nu ngagalindeng lirén. Neuteup sang geureuha ku teuteup sumerah sadrah.

“Engkang,” kandeg. Lewang. Ngoréhan pikecapeun nu kéwes dikedalkeun sangkan geureuha henteu malik bendu. “Wakca Engkang katampi tur kahartos. Nanging, aya paneda geusan surahaneun Engkang ku anjeun.”

“Naon téa, Geulis? Mangga geura wakcakeun.”

“Abdi alim dicandung…,” saur nu geulis halon.

Harita, teu kapireng deui galindeng. Nu nyésa ukur hégak tugenah…

MANUK KÉRAK TUNGGUL JATI

Kénging Wawan Setiawan Husin
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2015 09:16:54

Sampalan upluk aplak. Tangkal Jati sisi gawir,nunggul. Humandeuar, “Datang deui poé anyar, kamari jadi bihari. Leuweung tutupan ngarangrangan”. Kalayang sapasang Kérak, ngabagéakeun cinta. Jaluna ku ngerewih,”Nyai hang baraha hiji budak téh!?” ceuk nu Jalu. “Dua puluh hiji, Aa”, ngaléndéan dada bengkung. Rengkung. “Teu seueur teuing, cunéng!?” pokna si Aa. “Tidak la yaw, kitah kanh burung kérak...”, ngambung pamatuk. Ciduh diprosés ku asmara, sambara birahi haté. Geugeut jeung geuleuhna, bogoh jeung ngéwana, hirup jeung patina, nu tumurun ti jaman purwa.

Trak! Batu ketepél ngalayang. Neumbrag dada. Pluk, nu bikang. Ragana ragrag. Jagrag palastra. Si Jalu Birat. Jati ngarahuh. Nyaksi, réwuan korban di sampalan. Jutaan saEnonesya. Golondongan. Pembalakan. Babangkar, ketepélna ragaji listrik si ChainSaw, budak baongna, puluhan manusa nu warna-warni kulitna.

Tunggul Jati, ngagerenyem, “Raja Téga!”