Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 04 Séptémber 2015 17:10:25
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Salasa, 25 Agustus 2015 08:25
Apoedy Sarah Ihsan: " Kang budi Selamet upami tos log in ngangge akun fesbuk, di handapna aya seratan profil sareng logout. Tah klik nu profilna.. mangga eusian datana didinya...."
Salasa, 25 Agustus 2015 07:09
Budhi Slamet: " Hatur nuhun tos tiasa ditampi di ieu rohangan, nguping saur kedah ngeusi heula biodata? di palih mana formatna..."
Salasa, 11 Agustus 2015 20:58
Dini Mustaqima: " Sampurasun..."
Senén, 27 Juli 2015 11:41
Kakang Diazhar Syabhar: " Alhamdulillaah tiasa lebet,,,,badé nyuhungkeun widi ka kasepuhan,,para guru,,abdi hoyong tiasa basa sunda,,,hatur nuhun tos ditampi janten anggota..."
Rebo, 01 Juli 2015 00:45
Yati Ntt: " kami sekelurga mengucapkan banyak trimah kasih kpada AKI NUGROHO atas bantuanya no 4d (9509) benar2 tembus 100% bila mau bukti hubungi AKI NUGROHO di nmr ini : 0823=1920=8865 trma..."
Salasa, 30 Juni 2015 19:55
Yati Ntt: " TERIMAH KASIH BANYAK AKI NUGROHO BERKAT ANGKA RITUAL DARI AKI YAITU (9509) AKU BARU MERASAKAN YANG NAMANYA KEMENANGAN 3D, KINI SEMUA UTANG UTANGKU AKIBAT KEKALAHAN YANG LALU SAYA SUDAH LUNASI SEMUANYA,DAN ALHAMDULILLAH AKU JUGA RENCANA INGIN BUKA USAHA SENDIRI, MEMANG AKI NUGROHO PANTAS DI SEBUT PERAMAL JITU. BANYAK PERAMAL YANG SAYA HUBUNGI CUMA PERIDIKSI AKI NUGROHO YANG MEMBERIKAN BUKTI, JIKA..."
Rebo, 03 Juni 2015 15:12
Teddy Widara: " Kumaha carana supados kacatet janten Warga..."
Jumaah, 15 Méi 2015 23:22
Heri Riswandi: " Manawi aya nu tiasa masihan info, simkuring hoyong tiasa kenging id..."
#
Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa...
#
Kacaturkeun, basa Ernést Hémingway keur ngariung di hiji kafé, jeung...
#
(Adaptasi wawancara Becky Tuch jeung sababaraha pangarang tur...
#
K. David Harrison teh dosén Linguistik di Swarthmore College sakaligus Diréktur...
#
Istilah flash fiction mimiti aya taun 1992 tina judul buku antologi nu judulna Flash...

LALAKON MINCREUNG

Kénging Atiqa Naim
Dipidangkeun dina lapak 26 Juni 2015 05:29:38

"Awak si Mincreung mah jiga kaca."
"Naha kumaha kitu, ustad?" ceuk si Junéd.
"Kaciri eusi haténa, ngan alusna téh katutup ku gamis nu buni."
"Kutan?"
"Eusi otakna ogé ngalangkang tapi nya kitu téa, kabulen hijab."
Tapi sanggeus gaul jeung jurig kuris bajuna méléngé lebah dada. Kanyahoan, haténa loba tatoan.
Otakna ogé milu taranjang, eusina kalaluar. Mudal. Aya apartemen, lamborghini, deposito. Kabéh leyur ngahiji jeung cihujan, kabawa palid.
Awak Mincreung paburantak katoél jurig jarian. Rohna kumalayang. Kabeneran
aya si Udin keur ngahuleng. Lelembutanana disuntrungkeun. Roh Mincreung asup.
Kolot jeung tatangga si Udin héran ku kalakuanana nu
robah.
Lila-lila roh Mincreung sabil.
"Pa ustad, tulungan abdi," ceuk Udin, éh Mincreung.
"Téangan heula roh si Udin, karunya bisi sasab!"

WIRA NING DIA

Kénging Rohendi Pandeglang
Dipidangkeun dina lapak 25 Juni 2015 23:50:36

Tengah poe. Romadon poe ka tujuh. Karaton Tirtayasa ti kajauhan kadeuleu ngalentab-lentab, direrab panon poe.

Wirasuta, prajurit teureuh Kanekes nu ngabdi ka Sulton, ngajega, pageuh nangtung, teu kabawakeun nagog doang ponggawa sejen. Panonna buburilengan inggis kapalingan deuleu pibahayaeun.

Batur-baturna ngalalaga. "Dia mah doang deuk jadi pangagung bae Wira, meuni taya kacape. Barinageh ponggawa mah ponggawa bae, ulah ngimpi hayang jadi pangagung karaton" nyenehkeun. Wirasuta ukur imut, nyingraykeun kesang na pipi ku tungtung biwir nu naek ngarenyu.
Siet... Jleg... Teuin ti mana datangna, bol ngabedega Ingkang Sulton, di hareupeun maranehna.
"Wuduh... Salam kangjeng, ieu yeuh Wirasuta mamaksa kami istirahat eta, kitu tah Kangjeng Sultan!!" Rampang-reumpeung hariweusweus.
Sultan teu nembongkeun kuciwa, samalah ngasongkeun duit benggol sababaraha siki, kanu ngagurijag, samemeh ngabelesat deui ngiles.

"Bagoooor... Wiraaa tuuuh... Milik mah moal pahiri-hiri...heuheuy!" Ajrag-ajragan haren, atoh jasa.

Mangsa Saptonan, aya nu di benum jadi Pangagung nyangking Panglima Perang Tirtayasa, nelah Pangeran Astapati alias Wirasuta.
Para ponggawa nu dibenggolan di pangjagaan, ngahuleng...

SABUNGKUS KOLEK

Kénging Rizky Chandra
Dipidangkeun dina lapak 24 Juni 2015 22:10:44

Panceg nepi bedug Ashar, karung karék kaeusi satengahna. Teu cara sasari, sok pinuh. Saprak nincak bulan Ramadhan, unggal sore téh nikreuh, kaluar asup paimahan. Kokoréh kana wadah runtah. Hiji-hiji gelas palastik nu kapanggih diasupkeun. Layung hibar, basa anjog ka pangepulan rongsok. Eusi karung dijual. Genepréwu disakuan. Leumpang deui.
Cinekul, lebah parapatan. Anteng neuteup barudak sapantaranana, ngaramèn. Atawa ngelapan kaca mobil maké kamocèng. Kuniang, milu nyelap dina gimbungan jelema nu mareuli kolek keur buka. Duaréwu, jadi sabungkus kolek. Patréwu jadi sabungkus goréngan. Ngong adzan Magrib. Manèhna. Nyampeurkeun, barudak nu ngarumpul handapeun tihang lampu stopan.
“Hèy, saha nu saum?” Marelong.
“Abdi... Abdi...!” Ngaracungkeun leungeunna.
“Urang buka sareng yu, ieu abdi gaduh kolek!” Arunggeuk. Palastik disoékeun. Raéng bareng ngucap dunga buka puasa. Mapay saregot-saregot kolek pada nguyup. Sésa saeutik. Ku manéhna diuyup. Garogonjakan, tingcamuil kana goréngan, tuluy jempé basa aya mobil sedan eureun, nglaksonan.
“Dén Andi, hayu Mamah tos ngantosan.” Supirna ngagupayan.

PUASA LOBA KASIEUN

Kénging YoZév MyZoul
Dipidangkeun dina lapak 24 Juni 2015 04:13:49

Bulan puasa ayeuna mah asa ahéng-ahéng teuing. Ti mimiti poé ka hiji, ka-ahéngan bulan puasa katénjo pisan. Bruk-brak nu sieun ku dosa.
''Sieun kalepasan ngomongkeun batur,'' ceuk nu nyumputkeun biwirna dina saku kaméja.
''Sieun nénjo nu teu meunang katénjo,'' pokna nu keur uyup-ayap teu bogaeun panon. Teuing di mana nyumputkeun pangdeuleuna.
''Sieun sadéngé-déngéna,'' gorowok nu teu boga ceuli, sanggeus kerang-kerung maca gerenyemna pananya.
''Sieun nyabak nu lain cabakeunnana.''
''Sieun ngaléngkah ka tempat maksiat.''
Ukur gogodeg. Puasa geuningan jadi loba nu jadi tanpadaksa. Ras kana pangabeuki, resep ngomongkeun batur, resep nempo pamajikan batur, resep ngadéngékeun pitnah, resep jeung resep nu dicaram ku puasa.

Poé ka dua. Sanggeus saur. Baham, panon, ceuli, leungeun, suku, kajaluan, dibebes-bebeskeun kana peti. Ras deui kana haté nu sok dengki, dibedél. Lung kana peti. Uteuk nu sok mikir kotor. Lung. Asa mending jeung sirahna sakalian disimpen. Lung. Aman ayeuna mah. Tiis. Simpé. Hampang. Sanajan kudu gugulutukan.***

NU NÉANGAN FITRI

Kénging Ahmad Fawzy Imron
Dipidangkeun dina lapak 23 Juni 2015 23:53:59

Geus teu jelas rupana. Kekebul jalan nu unggal poé maturan, nutupan unggal gurat beungeutna. Najan ti kajauhan, sok kadéngé rénghap jeung ketug jajantungna. Kadang narikan, kadang ukur hawar-hawar saliwatan. Pangawakan jangkung tur rengkung. Ngécéskeun kacapé nu dikeureuyeuh mangtaun-taun lilana. Dina leungeun katuhuna, aya nu dijingjing. Geus hangru. Dibulen ku getih garing. Haténa.
"Ilaahi...abdukal aasiy, ataaKa...." Mun geus asup kana tanggal hiji romadon, kalimah éta nu sok kadéngé dijorowokkeun ku manéhna. Léngkah nu teu eureun digugusur. Mapay-mapay jalan, bari tuluy ngadalitkeun manéh jeung unggal kekebul.
Pérnah hiji waktu mah katingali manéhna ngécagkeun haté nu geus hangru téa. Diteundeun luhureun batu. Diilikan. Dipencrong salila-lila. Tuluy manéhna ngagoak. Ceurik satarikna. "Ilaahi, lastu lil firdausi ahlaa...."

ANU OWAH

Kénging Abdul Haris
Dipidangkeun dina lapak 23 Juni 2015 21:06:52

Di lembur 'nu deukeut jeung tempat kasabna, manéhna téh warga anyar. Indit-mulang cukup leumpang. Sagédéngeun gapurana, aya masjid méwah leutik. Harérang sarwa diposlén. Sapopoé kaliwatan.
Hiji mangsa. Ditotopi mulang kalayan laliwung. Kontrak gawéna béak. Ngong adan asar. Niat dadakan mitembeyan ngama'mum. Abdas. Sup! Bréh. Kaligrafi mararanis turta resikna rohangan. Éndah. Imam, muadzin jalma éta-éta kénéh. Karang sagedé kaléci palebah pipi kéncana. Soméah. Solat berjamaah duaan. Wiridan. Laju nuluy muru imah.
Méh deukeut kana golodog. "Hadeukh, ku limpeuran!" gerentesna. Rarampa kana sirahna. Topina tinggaleun. Gedig! Balik deui. Taksiranana di tempat abdas.
Anjog. Olohok.Taya masjid. Di tempat tadi, rembet eurih. Tengahingna ébréh pundamén batu. Lukutan. Cileuncangan. Hideung. Bau. Rarat-rérét sabudeureun. Panasaran. Suwung. Yakin teu nyalahan tempat. Nampiling karep. Lain ngimpi. Gebeg! Ngudupruk. Rét! Peuntaseunana. Rudin. Nu owah mamawa runtah. Ditotopi beureum. Karang sagedé kaléci palebah pipi kéncana. Diéak-éak bebenyit.

MOYAN

Kénging Gani Kandhiawan
Dipidangkeun dina lapak 22 Juni 2015 12:28:33

Basa papatong medar jangjangna, bangbara incah nyiar mangkakna kembang. Panonpoé ririakan bangun nyeungseurikeun nu ngadon moyan. Langitna biru gumbira, mégana saruka bungah. Béda jeung langit nu kamari, layung teu tulus midang. Dilegleg pihujaneun, reueukna papuket ngaléléwé wanci sareupna. Dur magrib, cur hujan. Sapeupeuting maseuhan suhunan.

Korosak! Kadal leucir meuntas solokan. Ngajengjen dina galengan. Olohok nempo lakuning oray keur ngasah peurah. Sebrot. Lir rantengna ramat lancah. Bulak-balik bijil tina sungutna. Duka nganuhunkeun duka hanteu, da panonpoéna oge haré-haré.

Léos ka tonggoh, di tajug kasampak Mang Haji keur ungked. Teu lila kaciri awéh salam. Leungeunna namprak.Tuluy nyampeurkeun. “Ulah ka mamana Si Nyai rék nganteuran.” Ukur dijawab ku unggeuk. Keur horéam loba omong. “Oray gé sok moyan Jang, ngasah peurahna. Ngarah matih. Teu matih mah hésé barang dahar,” bari ngusapan beungeutna.

Asa ku mindeng ngadéngé kecap nyai jeung ngasah peurah. Awor jeung gugupayna pancuran, Gelenggengna humariring. Nginanti.

MILAD

Kénging Emi Maryami
Dipidangkeun dina lapak 22 Juni 2015 10:05:02

“Wilujeng tepang taun, Geulis!” song kuéh tart nu dipulas kroma bodas tur dipapaésan kekembangan warna kayas ka hareupeun pamajikanana nu keur émok. “Aéh, muhun kitu? Kakang émut kénéh?” pamajikanana ngadégdég nampanan kuéh. “Moal hilap, Geulis!” témbalna bari merenahkeun iteuk tuluy sila gigireun pamajikanana. Kuéh hayoh diteuteup ku duaan. Angin ngulinkeun seuneu nu ugal-igel tina lilin. Dua angka lilin nu ajeg luhureun kuéh. Lilin angka tujuh jeung enol. “Kakang teu hilap?” pamajikanana dareuda. Manéhna godeg lalaunan. Celengok. Biwirna ngahaneutan taar pamajikanana marengan angin nu mareuman seuneu lilin.
Isukna. “Wilujeng tepang taun, Geulis!” song kuéh tart nu dipulas kroma bodas tur dipapaésan kekembangan warna kayas ka hareupeun pamajikanana nu keur émok. Kuéh tart nu kamari, nu mangkukna, nu baheula. Kuéh tart nu bakal dipaké deui jang poé isuk, jang pagéto, jang jaga. Unggal poé. Teu nempo tanggal jeung taunna.

MIKMIN

Kénging Ade Fathu Rachim
Dipidangkeun dina lapak 04 Séptémber 2015 00:11:29

Geus lila tara o el, komo mukaan fesbuk kedul nataku. Ari peuting ayeuna bet kaparengkeun make jeung hayang neangan grup FBS. Asa sono dumeh geus lila teu mikmin. Sugan teh dek tret seot ngabiur ngabelesat nyusun kecap-ungkara nu engkena ngawujud mangrupa carita; nu genah dibacana dipisuka balarea. Ari ieu, kalah huleng-jentul teu puguh campa. Leneng teu manggih inspirasi, antukna prustrasi. Laju meubeutkeun maneh kana luhur kasur. Paduli amat, ah! Emang gue pikirin?
Aneh Jang Adang ari geus guher nyegrek kerek mah, kuat ka rabeng nagbrul daratang ilham teh. Ideu tuliseun meni ngahunyud nambru teu sirikna dikibik. Uing bungah nataku, harita keneh langsung ajrag-ajragan bari cocorowokan: "Hidup mikmin! Hidup mikmin! Aing bisa, yes!"
"Bah, Abah..., hudang! Kunaon walahwah-weuleuhweuh kawas nu eusleum. Jeung saha Mimin teh? Urang mana? Boa-boa di satukangeun Ambu boga WIL nya? Ditotog siah ku halu!"
"Astaghfirulloh..., bismika allohumma ahya wa amut...!"

CAKCAK BODAS

Kénging Sri Paudwal
Dipidangkeun dina lapak 03 Séptémber 2015 23:23:32

Sapertilu peuting. Gulang-guling. Guling gasahan. Panon nyileuk nuturkeun lamunan.
milang renghap dina simpéna wiati. Jul-jol
Kahariwang. Pabeulit jeung rasa nu dihuru timburu. "Keur naon?" basa teuteup amprok jeung sora cakcak bodas. Asa diléléwé. Metot kakeuheul. "Kuya téh!" leungeun hideng ngabalangkeun bantal. Ngeplos. Kalah meupeuskeun pigura poto manéhna. Pré. Belingna mancawura. Lir harepan kuring. Nu ancur sapada. Cakcak bodas lumpat nyeungseurikeun. "Jadol téh." kekerot. Laju hudang muru lawang panto. Ngarandeg basa hordéng ngageletér. Aya bangbara satilu-tilu. Naplok jiga nu keur ngintip. "Na ari singa! Hayang nyaho baé rusiah batur." geblag. Panto ditajong satakerna. Blag muka. Hiuk. Ngahiuk angin janari nyingray simpè panglamunan. Bareng jeung paburisatna bangbara nu racleung ngudag dalingding soara anjeun. "Ayeuna waktuna aing kudu leumpang." gejlig indit muru ka sumur. rek ngumbah awak. Kari cakcak bodas nu calawak teu manggih béja.

DAWUHAN DUNYA

Kénging Edeng Rosman
Dipidangkeun dina lapak 03 Séptémber 2015 23:16:11

Sakeclak ibun mahiwal, pulas beureum tuturubun mubus lemah jeung rébuan keclak ibun hérang, keclak ibun nyusup lemah ngamalir jadi cinyusu, rébuan cinyusu ngagenclang hérang jadi susukan ngamuara di walungan pacampur jeung kiruh cileuncang, ngamuara di wahangan.
Ibun beureum pasalia jeung nu lain tetep beureum ngagenclang datang ka ngamuara di laut alak paul.
“Hey ibun beureum! aing Alakpaul ratuning cai, legana dalapan kali daratan, jerona sapuluh kilometer, cai nu datang kudu jadi asin jeung hérang teu kajabaning sia!” ceuk laut .
“Teu kudu jumawa anjeun Alakpaul! sédong anjeun pangjerona sapuluh kilometer, bandingkeun jeung garis tengah kaula tilulas réwu kilometer, hartina lamun kaula sagedé bal baskét, teu baseuh baseuh acan, kaula leutik dibandingkeun jagat, rébuan jagat ngahiji jadi indung jagat, rébuan indung jagat ngahiji jadi nini jagat jeung saterusna moal kaitung, kabéh disimbutan ku poék sageblég.” cék dunya.
Surya surup poék datang, alak paul jadi hideung ngan kajeueung enyay beureum sagede remeh

STATUS ÉROR

Kénging Nandang Sofyan Priatna
Dipidangkeun dina lapak 03 Séptémber 2015 22:14:30

Pabeubeurang muka éfbé,nyieun status. Laju of. dibuka-buka bada isya.
Status pada mairan, ngan hanjakal lolobana pasalia jeung pamaksudan. Sakedapan kuring ngahuléng. Waktu rék notolkeun curuk, bet éta hurup téh kalahka harirup. Salah sahiji hurup nyengir huntuna ranggéténg bari meureupan. Sabot kuring kerung hurup nu séjén noél kana taar ku leungeunna nu ranggoés. Hurup-hurup anu lainna maralotot ngalélékeun létahna paranjang bari ngagaribligkeun buuk garimbal tur panjang.

Klik. Status nudijieun pabeubeurang teh di hapus. Kuring ngarenghap, plong.

SAN-SHI-YI TSUN ZU

Kénging Helmi Pakudjati
Dipidangkeun dina lapak 03 Séptémber 2015 14:51:10

Zijìn Chéng,1456. Jrut. toswé (bupati) Jia Kiong Kwie, turun tina karéta. Caysiang (Mantri Agung) gura-giru soja. Ngarangkeupkeun kadua leungeun, “Wilujeng sumping, Jia Hoan-Ong,” ngabagéakeun. Pangéran Anom Jia langsung dikaléng dua niocu, luis gareulis. Muru istana. Ték Tay-Kam, kapala kasim istana nyérangkeun. Sugema. Ngarérét ka selir kaisar nu kawéntar Pang-bo-hay-nio. Ngaharéwos, “Mangga, nun. Salajengna teu langkung salira, tong hilap san-shi-yi Tsun Zu,” pokna nyebut jurus Panglima Tsun Zu nu ka-31. Ngo-onghui (selir kalima) unggeuk, ngagelenyu. Surti.
Janari leutik. Meujeuhna tonggérét nyalegrék. Aruplek. Dipirig sora kacapi konghou. Glek! Hungciu. Silih rungrum. Gutrat-gutret. Nekén kasapakukan. Antara nu miboga karep jadi pangagung jeung kapentingan géo-politik. Ti barter kaom buruh, keunka ngahagékeun ngeueum wewengkon Gedéjati ku ciwalungan Manuk-ho, nu ngembat ti Papandayan-san.
Tilu taun kalarung. Caah déndéng ngalimpudan Gedéjati. Lambak buruh manca, ngagalura. Gumalaksak minuhan pasar kerja. Bumiputra katideresa. Kasapukan, nyésakeun banjir cimata.

NÈNG NICOLE

Kénging Ayus Mata Pena
Dipidangkeun dina lapak 03 Séptémber 2015 13:43:31

Balik ti Jèrman Kang Uhè geus rarabi ka wanoja bulè geulis campernik ,jaba somèah.
"Sayah mah aya rencana rèk ngawin Si Èha, ceuk didinya kumaha euy?" "Kang naha teu sieun èta pamajikan ambek, meni togmol nyarita tèh." Kuring ngagebès Kang Uhè.
Nèng Nicole pamajikan na ukur imut pok tèh ngomong " I love Uhè." "Nya cekèng gè pamajikan sayah mah bageur." Uhe ngagakgak seuri.
"Kang nginjeum motor nya.!" taya nu ngajawab, kulutrak panto dibuka, breh tèh Kang Uhe keur ngecas jeung ngaganti oli mesin Nèng Nicole.

INTERCOM

Kénging Eri Kustiaman
Dipidangkeun dina lapak 03 Séptémber 2015 12:44:27

“Kang Cekah monitoooor?” sora ngoncrang tur halimpu tina “Intercom”. Keur ramé harita mah alat komunikasi model kitu, diparaké ku saban rumaja nepika kolot nu gaul, teu anéh mun di saban buruan jeung gang rajeg awi panyangga keur nyambungkeun kabel ti imah ka imah. Keur kuring sora nu ditunggu ti Jalur 1 wé, najan di imah aya tujuh jalur gé, éta nu ngagentraan saban jam 10 peuting. Kateuing kunaon manéhna mah kaluarna téh unggal jam sakitu. Ah dilayanan wé, kuring panasaran, hiji waktu kuring ngajak “copy darat”. “Mangga kang, tapi jam 10 nya kang”, semu ogo, kuring beuki geugeut, beuki panasaran hayang teuing geura isuk. “Jam sapuluh siang Néng Seruni ?”, “Ih wengi atuh kang”, témbalna. Karep, rék beurang rék peuting nu penting uing panggih jeung nu ngabogaan sora halimpu, tur matak ngarey.
“Kang Cekaaaaah Monitoooorrr ?”. Nyao ah, moal ngalayanan deui uing mah, Seruni-seruni tujuh puluh, geuning Seruni teh kumisan.

WAYANG BAYANGAN

Kénging Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 03 Séptémber 2015 11:30:36

Pasosoré. Balik digawé. Bréh. Aya wayang golék. Ngagolér dina golodog. Dialak-ilik. Anoman. Sampingna ruwak-rawék. Awakna guladig. Teu puguh pulas. “Jih, wayang nu saha, nya?” manéhna ngagerendeng. Wayang disalabarkeun. Taya nu ngaku. Hararé-haré. Tungtungna, éta wayang dirawatan. Sampingna diganti. Disisieup. Ditunda luhureun bupét. Da puguh resep. Teu weléh ditatap, diusap. Bagja.

“Lalaaay! Sakitu geus dibungkusan ku karung!” tatanggana kukulutus. Pédah buah gedongna aya nu ngarewodan. Ukur sapeuting sasiki. Tapi angger jéngkéleun naker. Manéhna bati ngahuleng. Nénjo wayang asa beuki lingsig baé. Pulasna nyacas. Cahayaan. “Bangsaaat! Bangsaaat!” tatanggana kapireng gogorowokan. Subuh-subuh. Manéhna ngoréjat. “TV digubug! Kaburna ka ditu, tuh!” tatanggana hariweusweus. Tutunjuk.

Tingberetek. Tinggorowok. Nu ngarudag bangsat. Manéhna ngabelesat. Lumpat panghareupna. Bangsatna geus katémbong. Samar-samar. Kacaangan cahya bulan. Ngabecir mapay galengan. Beuki lila, beuki deukeut. “Wadaaaw!” Bangsat ujug-ujug titolonjong. Tikusruk kana kotakan. Bangsat keur kokoséhan bari gegerungan basa manéhna angsrog. Bréh. Wayang golék nanceb dina tonggong bangsat. Anoman. Panonna hurung. Moncorong.

ANTARA NYAAH JEUNG KEUHEUL

Kénging Euis Nay Nie
Dipidangkeun dina lapak 03 Séptémber 2015 11:26:40

Rét, Dédén ngarérét. Paadu teuteup jeung panon cureuleuk anu ngadilak geugeut. Dadana gumuruh mauran rasa nu guligah, micangcam wanoja anu dipikahayangna. Néng Mayang, si jangkung lenjang nu kiwari aya hareupeunnana.
"Kunaon kang?" Sora halimpu ka luar tina biwir beureum dalima.
"Ah henteu tembal Dédén rampang reumpeung kasima. Asa ngimpi bisa diuk ngaréndéng jeung Mayang.
"Néng...! Akang teh panasaran. Naha néng téh leres kersa ka akang? Nu batan sakieu buktosna."
Mayang teu gura-giru némbal. Aya nu beueus tina teuteupna.
"Néng téh lir ibarat kagunturan madu Kang. Bingah taya papadana. Tapi Néng ogé sieun." Sora mayang méh teu kadéngé. Neuteup anteb beungeut Dédén.
"Sieun kunaon néng?" Dédén ngarasa hemeng.
"Ieu Kang, da néng téh tos laju 3 sasih." Témbal Mayang. Tuluy nyegruk, na lahunan Dédén.
Dédén ngahuleng. Biwirna asa ngancing. Leungeunna ngeleper. Jeroning dadana pagaliwota. Nyaah, karunya, keuheul. Jadi sakeupeul peureup, nu mustahil pake neunggeul.

SABEUNGKEUT ROS BEUREUM

Kénging Firman Mauluddin
Dipidangkeun dina lapak 03 Séptémber 2015 10:05:07

Geus lila wawanohan téh. Tapi can kungsi nganjang ka imahna. Nya kabeneran poé ieu manéhna milangkala. Hayang barang béré. Hayang ngajak ulin jeung dahar di tempat anu romantis. Jiga batur. Tapi can kaduga. “Teu kedah kang,” ceuk manéhna harita.
Patali marga nu pabaliut teu jadi hahalang. Suat-siet. Gulak-gilek. Teu sirikna seseleké di antara beus jeung treuk nu ting keyeted. Hayang geura nepi. Sabeungkeut ros beureum pageuh dicekel dina leungeun kénca. Demi leungeun katuhu anteng ngulinkeun stang si kukut bébék ’70.
Anjog lebah gapura komplék. Eureun sakeudeung. Hélm dibuka. Ngelapan beungeut ku tisu baseuh. Memener buuk. Geuleuyeung deui lalaunan. Bari rurat-rérét nempoan nomer imah. Reg hareupeun imah nomer 13. Mesin si kukut hurung kénéh. Kulutrak panto imah muka. Ka luar hiji lalaki. Kumisan. Mangku budak umur dua taunan. “Ayah, itu ciapa?” ceuk budak bari nunjuk ka kuring.
Si kukut digas. Lung sabeungkeut ros beureum kana tempat runtah. Teu dirérét deui.