Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 07 Juli 2015 00:40:22
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Rebo, 01 Juli 2015 00:45
Yati Ntt: " kami sekelurga mengucapkan banyak trimah kasih kpada AKI NUGROHO atas bantuanya no 4d (9509) benar2 tembus 100% bila mau bukti hubungi AKI NUGROHO di nmr ini : 0823=1920=8865 trma..."
Salasa, 30 Juni 2015 19:55
Yati Ntt: " TERIMAH KASIH BANYAK AKI NUGROHO BERKAT ANGKA RITUAL DARI AKI YAITU (9509) AKU BARU MERASAKAN YANG NAMANYA KEMENANGAN 3D, KINI SEMUA UTANG UTANGKU AKIBAT KEKALAHAN YANG LALU SAYA SUDAH LUNASI SEMUANYA,DAN ALHAMDULILLAH AKU JUGA RENCANA INGIN BUKA USAHA SENDIRI, MEMANG AKI NUGROHO PANTAS DI SEBUT PERAMAL JITU. BANYAK PERAMAL YANG SAYA HUBUNGI CUMA PERIDIKSI AKI NUGROHO YANG MEMBERIKAN BUKTI, JIKA..."
Rebo, 03 Juni 2015 15:12
Teddy Widara: " Kumaha carana supados kacatet janten Warga..."
Jumaah, 15 Méi 2015 23:22
Heri Riswandi: " Manawi aya nu tiasa masihan info, simkuring hoyong tiasa kenging id..."
Jumaah, 15 Méi 2015 23:19
Heri Riswandi: " Sampurasun, ngiring ilubiung..."
Rebo, 29 April 2015 08:20
Windy Ratna Juwiita: " sampurasun punten abdi ngiring ruang riung..."
Kemis, 23 April 2015 13:53
Andri Sukma Varoga: " Sampurasun,, sim kuring hoyong diajar basa..."
Ahad, 12 April 2015 13:11
Cocolok Raoz: " Sampurasun.... ngiring ngiuhan keudap... di luar panas ngabentrang kana taar......"
#
Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa...
#
Kacaturkeun, basa Ernést Hémingway keur ngariung di hiji kafé, jeung...
#
(Adaptasi wawancara Becky Tuch jeung sababaraha pangarang tur...
#
K. David Harrison teh dosén Linguistik di Swarthmore College sakaligus Diréktur...
#
Istilah flash fiction mimiti aya taun 1992 tina judul buku antologi nu judulna Flash...

LALAKON MINCREUNG

Kénging Atiqa Naim
Dipidangkeun dina lapak 26 Juni 2015 05:29:38

"Awak si Mincreung mah jiga kaca."
"Naha kumaha kitu, ustad?" ceuk si Junéd.
"Kaciri eusi haténa, ngan alusna téh katutup ku gamis nu buni."
"Kutan?"
"Eusi otakna ogé ngalangkang tapi nya kitu téa, kabulen hijab."
Tapi sanggeus gaul jeung jurig kuris bajuna méléngé lebah dada. Kanyahoan, haténa loba tatoan.
Otakna ogé milu taranjang, eusina kalaluar. Mudal. Aya apartemen, lamborghini, deposito. Kabéh leyur ngahiji jeung cihujan, kabawa palid.
Awak Mincreung paburantak katoél jurig jarian. Rohna kumalayang. Kabeneran
aya si Udin keur ngahuleng. Lelembutanana disuntrungkeun. Roh Mincreung asup.
Kolot jeung tatangga si Udin héran ku kalakuanana nu
robah.
Lila-lila roh Mincreung sabil.
"Pa ustad, tulungan abdi," ceuk Udin, éh Mincreung.
"Téangan heula roh si Udin, karunya bisi sasab!"

WIRA NING DIA

Kénging Rohendi Pandeglang
Dipidangkeun dina lapak 25 Juni 2015 23:50:36

Tengah poe. Romadon poe ka tujuh. Karaton Tirtayasa ti kajauhan kadeuleu ngalentab-lentab, direrab panon poe.

Wirasuta, prajurit teureuh Kanekes nu ngabdi ka Sulton, ngajega, pageuh nangtung, teu kabawakeun nagog doang ponggawa sejen. Panonna buburilengan inggis kapalingan deuleu pibahayaeun.

Batur-baturna ngalalaga. "Dia mah doang deuk jadi pangagung bae Wira, meuni taya kacape. Barinageh ponggawa mah ponggawa bae, ulah ngimpi hayang jadi pangagung karaton" nyenehkeun. Wirasuta ukur imut, nyingraykeun kesang na pipi ku tungtung biwir nu naek ngarenyu.
Siet... Jleg... Teuin ti mana datangna, bol ngabedega Ingkang Sulton, di hareupeun maranehna.
"Wuduh... Salam kangjeng, ieu yeuh Wirasuta mamaksa kami istirahat eta, kitu tah Kangjeng Sultan!!" Rampang-reumpeung hariweusweus.
Sultan teu nembongkeun kuciwa, samalah ngasongkeun duit benggol sababaraha siki, kanu ngagurijag, samemeh ngabelesat deui ngiles.

"Bagoooor... Wiraaa tuuuh... Milik mah moal pahiri-hiri...heuheuy!" Ajrag-ajragan haren, atoh jasa.

Mangsa Saptonan, aya nu di benum jadi Pangagung nyangking Panglima Perang Tirtayasa, nelah Pangeran Astapati alias Wirasuta.
Para ponggawa nu dibenggolan di pangjagaan, ngahuleng...

SABUNGKUS KOLEK

Kénging Rizky Chandra
Dipidangkeun dina lapak 24 Juni 2015 22:10:44

Panceg nepi bedug Ashar, karung karék kaeusi satengahna. Teu cara sasari, sok pinuh. Saprak nincak bulan Ramadhan, unggal sore téh nikreuh, kaluar asup paimahan. Kokoréh kana wadah runtah. Hiji-hiji gelas palastik nu kapanggih diasupkeun. Layung hibar, basa anjog ka pangepulan rongsok. Eusi karung dijual. Genepréwu disakuan. Leumpang deui.
Cinekul, lebah parapatan. Anteng neuteup barudak sapantaranana, ngaramèn. Atawa ngelapan kaca mobil maké kamocèng. Kuniang, milu nyelap dina gimbungan jelema nu mareuli kolek keur buka. Duaréwu, jadi sabungkus kolek. Patréwu jadi sabungkus goréngan. Ngong adzan Magrib. Manèhna. Nyampeurkeun, barudak nu ngarumpul handapeun tihang lampu stopan.
“Hèy, saha nu saum?” Marelong.
“Abdi... Abdi...!” Ngaracungkeun leungeunna.
“Urang buka sareng yu, ieu abdi gaduh kolek!” Arunggeuk. Palastik disoékeun. Raéng bareng ngucap dunga buka puasa. Mapay saregot-saregot kolek pada nguyup. Sésa saeutik. Ku manéhna diuyup. Garogonjakan, tingcamuil kana goréngan, tuluy jempé basa aya mobil sedan eureun, nglaksonan.
“Dén Andi, hayu Mamah tos ngantosan.” Supirna ngagupayan.

PUASA LOBA KASIEUN

Kénging YoZév MyZoul
Dipidangkeun dina lapak 24 Juni 2015 04:13:49

Bulan puasa ayeuna mah asa ahéng-ahéng teuing. Ti mimiti poé ka hiji, ka-ahéngan bulan puasa katénjo pisan. Bruk-brak nu sieun ku dosa.
''Sieun kalepasan ngomongkeun batur,'' ceuk nu nyumputkeun biwirna dina saku kaméja.
''Sieun nénjo nu teu meunang katénjo,'' pokna nu keur uyup-ayap teu bogaeun panon. Teuing di mana nyumputkeun pangdeuleuna.
''Sieun sadéngé-déngéna,'' gorowok nu teu boga ceuli, sanggeus kerang-kerung maca gerenyemna pananya.
''Sieun nyabak nu lain cabakeunnana.''
''Sieun ngaléngkah ka tempat maksiat.''
Ukur gogodeg. Puasa geuningan jadi loba nu jadi tanpadaksa. Ras kana pangabeuki, resep ngomongkeun batur, resep nempo pamajikan batur, resep ngadéngékeun pitnah, resep jeung resep nu dicaram ku puasa.

Poé ka dua. Sanggeus saur. Baham, panon, ceuli, leungeun, suku, kajaluan, dibebes-bebeskeun kana peti. Ras deui kana haté nu sok dengki, dibedél. Lung kana peti. Uteuk nu sok mikir kotor. Lung. Asa mending jeung sirahna sakalian disimpen. Lung. Aman ayeuna mah. Tiis. Simpé. Hampang. Sanajan kudu gugulutukan.***

NU NÉANGAN FITRI

Kénging Ahmad Fawzy Imron
Dipidangkeun dina lapak 23 Juni 2015 23:53:59

Geus teu jelas rupana. Kekebul jalan nu unggal poé maturan, nutupan unggal gurat beungeutna. Najan ti kajauhan, sok kadéngé rénghap jeung ketug jajantungna. Kadang narikan, kadang ukur hawar-hawar saliwatan. Pangawakan jangkung tur rengkung. Ngécéskeun kacapé nu dikeureuyeuh mangtaun-taun lilana. Dina leungeun katuhuna, aya nu dijingjing. Geus hangru. Dibulen ku getih garing. Haténa.
"Ilaahi...abdukal aasiy, ataaKa...." Mun geus asup kana tanggal hiji romadon, kalimah éta nu sok kadéngé dijorowokkeun ku manéhna. Léngkah nu teu eureun digugusur. Mapay-mapay jalan, bari tuluy ngadalitkeun manéh jeung unggal kekebul.
Pérnah hiji waktu mah katingali manéhna ngécagkeun haté nu geus hangru téa. Diteundeun luhureun batu. Diilikan. Dipencrong salila-lila. Tuluy manéhna ngagoak. Ceurik satarikna. "Ilaahi, lastu lil firdausi ahlaa...."

ANU OWAH

Kénging Abdul Haris
Dipidangkeun dina lapak 23 Juni 2015 21:06:52

Di lembur 'nu deukeut jeung tempat kasabna, manéhna téh warga anyar. Indit-mulang cukup leumpang. Sagédéngeun gapurana, aya masjid méwah leutik. Harérang sarwa diposlén. Sapopoé kaliwatan.
Hiji mangsa. Ditotopi mulang kalayan laliwung. Kontrak gawéna béak. Ngong adan asar. Niat dadakan mitembeyan ngama'mum. Abdas. Sup! Bréh. Kaligrafi mararanis turta resikna rohangan. Éndah. Imam, muadzin jalma éta-éta kénéh. Karang sagedé kaléci palebah pipi kéncana. Soméah. Solat berjamaah duaan. Wiridan. Laju nuluy muru imah.
Méh deukeut kana golodog. "Hadeukh, ku limpeuran!" gerentesna. Rarampa kana sirahna. Topina tinggaleun. Gedig! Balik deui. Taksiranana di tempat abdas.
Anjog. Olohok.Taya masjid. Di tempat tadi, rembet eurih. Tengahingna ébréh pundamén batu. Lukutan. Cileuncangan. Hideung. Bau. Rarat-rérét sabudeureun. Panasaran. Suwung. Yakin teu nyalahan tempat. Nampiling karep. Lain ngimpi. Gebeg! Ngudupruk. Rét! Peuntaseunana. Rudin. Nu owah mamawa runtah. Ditotopi beureum. Karang sagedé kaléci palebah pipi kéncana. Diéak-éak bebenyit.

MOYAN

Kénging Gani Kandhiawan
Dipidangkeun dina lapak 22 Juni 2015 12:28:33

Basa papatong medar jangjangna, bangbara incah nyiar mangkakna kembang. Panonpoé ririakan bangun nyeungseurikeun nu ngadon moyan. Langitna biru gumbira, mégana saruka bungah. Béda jeung langit nu kamari, layung teu tulus midang. Dilegleg pihujaneun, reueukna papuket ngaléléwé wanci sareupna. Dur magrib, cur hujan. Sapeupeuting maseuhan suhunan.

Korosak! Kadal leucir meuntas solokan. Ngajengjen dina galengan. Olohok nempo lakuning oray keur ngasah peurah. Sebrot. Lir rantengna ramat lancah. Bulak-balik bijil tina sungutna. Duka nganuhunkeun duka hanteu, da panonpoéna oge haré-haré.

Léos ka tonggoh, di tajug kasampak Mang Haji keur ungked. Teu lila kaciri awéh salam. Leungeunna namprak.Tuluy nyampeurkeun. “Ulah ka mamana Si Nyai rék nganteuran.” Ukur dijawab ku unggeuk. Keur horéam loba omong. “Oray gé sok moyan Jang, ngasah peurahna. Ngarah matih. Teu matih mah hésé barang dahar,” bari ngusapan beungeutna.

Asa ku mindeng ngadéngé kecap nyai jeung ngasah peurah. Awor jeung gugupayna pancuran, Gelenggengna humariring. Nginanti.

MILAD

Kénging Emi Maryami
Dipidangkeun dina lapak 22 Juni 2015 10:05:02

“Wilujeng tepang taun, Geulis!” song kuéh tart nu dipulas kroma bodas tur dipapaésan kekembangan warna kayas ka hareupeun pamajikanana nu keur émok. “Aéh, muhun kitu? Kakang émut kénéh?” pamajikanana ngadégdég nampanan kuéh. “Moal hilap, Geulis!” témbalna bari merenahkeun iteuk tuluy sila gigireun pamajikanana. Kuéh hayoh diteuteup ku duaan. Angin ngulinkeun seuneu nu ugal-igel tina lilin. Dua angka lilin nu ajeg luhureun kuéh. Lilin angka tujuh jeung enol. “Kakang teu hilap?” pamajikanana dareuda. Manéhna godeg lalaunan. Celengok. Biwirna ngahaneutan taar pamajikanana marengan angin nu mareuman seuneu lilin.
Isukna. “Wilujeng tepang taun, Geulis!” song kuéh tart nu dipulas kroma bodas tur dipapaésan kekembangan warna kayas ka hareupeun pamajikanana nu keur émok. Kuéh tart nu kamari, nu mangkukna, nu baheula. Kuéh tart nu bakal dipaké deui jang poé isuk, jang pagéto, jang jaga. Unggal poé. Teu nempo tanggal jeung taunna.

CEULI

Kénging Boy Culamega
Dipidangkeun dina lapak 06 Juli 2015 22:18:36

Ceuli Si Dadap jeng Si Waru sarua, beda wangunna.
Sarua lelegokna, teu sarupa badag-rubak, leutik-rebingna gèsèh.

Aya ceuli nu ngararangkènan awakna pinuh ku rupa-rupa anting pasesedek.

Ceuli awèwèna ngaluis tibang di seumat Kenot nu matak nyari.

Ceuli zaman modern matak pihèlokeun naker.
Ongkoh hayang ngadèngè, tapi naha bet kalah dicarocokan liang dèngèna?.

Nu matak jadi pikir mah sungut Ustad nganasèhat ka ceuli nu manco ngariung
Jadi mustami.

Pokna:

"Mun hayang salamet dunya tumekaning akhèrat, mangka kudu muntang kana ceuli"

"Naaa! Ustad, mèrè siloka mana matak eundeur arasy kuring?"

"Èta meureun nenjo silaing mah ngan ukur jadi panaheunan gagang kaca panon, jadi siga sasampayan atawa siga batu sisi gawir!"

"Komo, manèh mah keur rodèk tèh torèk!"

Riungan jadi hog-hag pacampuh.

"Geus...!

Jempè...!

Geura puntangan sagala piwejang nu ngampih kana ceuli heug turutkeun, surupkeun kana tèkad, niat, pipikiran jeung lakonan!"

Sungut Ustad nengahan.

Rep...!

Jempè sakabèh ceuli simpè .

NU INBOX-AN

Kénging Eni Setiani
Dipidangkeun dina lapak 06 Juli 2015 21:07:49

"Naha lapak téh jadi tiiseun?" Nyi Anih nu sok macaan fikmin unggal poé nga-inbox ka Ceu Omah nu sarua resep kana Fiksimini Basa Sunda.
"Puguh euceu gé hémeng. Moal kitu pédah bulan Puasa, mikmin gé puasa heula?
Dupi Nyai resep kana jejer naon?" Ceu Omah ngajawab inbox Nyi Anih.
"Ari resep mah kana fikmin guyon jeung horor, tapi kana fikmin nu lianna gé resep!" inbox ti Nyi Anih.
"Geuning sarua jeung euceu karesep téh? Euceu mah kurang resep kana fikmin nu pikasediheun téh lain ku nanaon, euceu mah teu tégaan, lamun maca téh sok bari ceurik. Antukna panon euceu carindul. Éra ari ka luar ti imah, tatangga sok ngaromongkeun. Pajarkeun téh geus paséa jeung salakina, pédah pésbukan waé!" inbox nu pangpandeurina teu dibalesan ku Nyi Anih, lain euweuh sinyal, lain teu panuju kana eusi inbox ti Ceu Omah, tapi béak pulsana.

NGAWUR KADEUDEUH

Kénging Doddy Surya
Dipidangkeun dina lapak 06 Juli 2015 20:40:36

Sono nataku. Écés kénéh tapak diukna kagambar. Dirampa, ngan kari haneutna.
Asa cikénéh haroshos halon niup karna ngagalindeng wirahma asmara dina pirig gending katresnan. Meungkeut pageuh. Ngajurung laku igel kameumeut. Nyurup parigelna widadari, dina wanda kahéman.
“Kakasih nuju dimana ayeuna?”
Hujan ngaririncik mépéndé haté kingkin. Teunangan.
“Geulis, ieu Akang keur nengetan tapak leungeun anjeun basa harita népakeun kadeudeuh nu kungsi nyaliara satulang buku.”
Geugeut ku ogoanna, kabita ku kadeudeuhna. Kataji ku ngajanggilekna. Dilak matak nembus rasa.
“Kang, omat ulah nuang lada. Sing hawatos kana awak sakujur!” Nongtoréng kanyaahna.
Katineung écés ngalangkang na linduh harepan. Ieu masih kénéh nyangheuy gupay panghiap keur anjeun, nepi ka kiwari nganti hibar jeung gupay balesan. Kakasih.
Sésa reumis janari mapay na kaca jandela. Malipir. Ngahiji, nganti ngajadi.
Geus tilu peuting kuring ngitung keclak cai ibun. Karasa tiisna. Teu miharep tirisna.

MANUSIA, MANA NU SIA

Kénging Muhamad Atho
Dipidangkeun dina lapak 06 Juli 2015 18:59:54

Awal gubrag ka dunya. Teu boga nanaon. Teu mawa nanaon. Ayeuna nu napel, boh na awak atawa na status. Estu ngan saukur titipan. Dibèrè waktu samporèt jang ngokolakeun. Nyokot bati pikeun bekel jaga. Jeung tapak pikeun boreuh mangsa kahareup. Syukur mun alus. Saldo amal nambah terus. Narajang mun gorèng. Ngagerus saldo amal.

Mungguh isuk ning gèto. Mun dicokot deui ku Nu Miboga. Estu teu bisa nahan ngeukeuweuk. Teu daya teu upaya.

PERHATIANNA JOHN JR

Kénging Meisya Halimah
Dipidangkeun dina lapak 06 Juli 2015 18:59:10

Geus dua poé kituna téh. Tajilna ukur sagelas cai hérang tambah tilu siki korma bari dibawa ka kamar. Panasaran ku tarajak John Jr nu jadi anakna, Ceu Romlah kalawan bijak maripih.
"Dupi haté ema didamel tina naon?" John Jr, kalah malik nanya.
"Naon téa tah?" Ceu Romlah, ngasongkeun manisan Leunca.
"Tos buktos si bapa beger! Kalah dikawulaan baé!" Aya ka keuheul dina sorot panon John Jr.
"Keun baé jang! Ongkohna ogé ngan dua persén waragad begerna téh!" Ceu Romlah, nébongkeun susuratan Imah, mobil, sawah, tegal kalawan deposito nu milyaran geus atas nama manehna.
Ngan hiji 'nu teu dikongangkeun "Rék, kasaha-saha ogé da Kang Johnmah moal poho yén sipelem jeung sigeunaheun iwal ti kuring"***

JURNAL 2

Kénging Ade Nendang Rahman
Dipidangkeun dina lapak 06 Juli 2015 15:22:14

Dina sesela akar tangkal gayam ngocor cai, aya sagede pingping uing mah, ditampung dijieun babalongan. Disebutna teh sumur gayam. Ti sumur ieu urang lembur ngala cai keur kabutuhan rumah tanggana. Ngala caina teh kana buyung, diais, nepi ka imah langsung dikana gentongkeun di pipir hawu.
Hiji waktu mah nu ngarala cai teh raribut da caina hideung, pinuh ku silalatu nu ambang-ambangan nutupan beungeut sumur.
Keur ribut kitu, torojol Mang Ukun mamawa keretas qur’an saroeh dina said.
Teu nolih ka sisi ka gigir, der bae ngadurukan keretas qur’an di sisi sumur.
Puguh bae pada nyarekan. Ari nu dicarekanna teu ngarasa salah, da lebu qur’an mun diasupkeun kana sumur terus kainum, nu nginumna bakal berkah hirupna, sabab firman Alloh bakal campur jeung getihna, “Dasar nu teu ngalarti, di bawa ka nu bener teh kalah ambek,” gelendengna bari mawa deui boboko nu eusina can kaduruk. Nu ngarala cai ukur molohok, teu ngarti ku polah Mang Ukun.

HOTLINE SERVICE

Kénging YusKa Sadéwata
Dipidangkeun dina lapak 06 Juli 2015 14:50:06

Nomer heula. Pepencét. Halo, cénah, aya nu nampa. Daréhdéh. Absén heula wéh, sugan mah. Ngaran, alamat jeung séjénna, dijawaban hiji-hiji. Cocog. Reugreug. Naon masalahna, pok deui nu nanya, soarana gumalindeng, rangu nakeranan. Gorolang, nyalsé pisan ngimeutan benerkeuneun, ambéh téhnisi nu isukan datang geus nyahoeun jujutanana.

Geus bérés mah, manéhna, nu nampa laporan téa, nawarkeun bisi dék nambah layanan sakalian, cénah. Ngolona nyaan bisaan. Moal, cekéng téh. Tapi, obrolan mah beuki haneuteun, ngadon kenalan jeung pancakaki sagala. Malah mah, basa rék nutup telepon, sorangan maké jeung dumadak nanya sagala, "kénging abdi maca fikmin Sunda heula?" "Sukaaa!" Daradad.

Ah, asa manggihan saha wéh pokona mah. Éndah karasana. Enya, harita. Harita mah nelepon ka hotline service téh haratis. Samalah, upama leuwih ti limalas menit ngawangkongna, nu nelepon baris dihadiahan pulsa sagala. Anapon lamun petugas téa betaheun ngalayanan tepi ka tilu jamna, nu nelepon téh diganjarna ku hénpon anyar.

DÈN IMAN

Kénging Deny Purwanto
Dipidangkeun dina lapak 05 Juli 2015 23:35:12

Sapangkalan angkot mah geus teu bireuk deui ka Dèn Iman tèh. Prèman terminal nu sohor sahaok kadua gaplok.
Kasaksian pisan, waktu manèhna keur ngagegejeg duit kaamanan ka salahsaurang supir angkot.
"Geus dua erit sia tèh, can setor kènèh waè hah..! Kalèkèd pisan, atawa rèk ngajago sia tèh?"
Dèn Iman nyenghor bari kekerot, malah jeung ngagebrag panto mobil sagala. Puguh wè, si supir angkot tèh moyongkod bari gura-giru ngusiwelkeun duit dua rèbu.

Wanci magrib, Dèn Iman mulang ti terminal. Lebah pasar induk, manèhna ngarandeg, nyerangkeun saurang wanoja.
Heuleut sapuluh menit, èta wanoja jejeritan. "Jamreeet..! Jamreeet..!"
Dèn Iman ngagas motor satakerna. Kabur nyingkahan nu ngepung, teu sirikna tibabaranting.

Anjog ka imah, Dèn Iman ngalungsar reuwas kareureuhnakeun. Tuluy tibra bari nangkeup laladangan ngajamretna.
Wanci ngagayuh ka subuh, sakumaha sasari Dèn Iman sok ka cai beberesih tatan-tatan rèk ngimaman.
Rèngsè wiridan, sora Dèn Iman ngoncrang jeung capètang, nepikeun èlmu agama hareupeun jamaahna.

KADUHUNG SAGEDÉ GUNUNG

Kénging Érwin Wahyudi
Dipidangkeun dina lapak 05 Juli 2015 21:54:31

Langsung ngarumpuyuk barang anjog ogé. Teu wasa nyaksian imah nu tinggal ruruntuk. Imah nu kungsi digantélan ku jutaan harepan, nu lolobana mah nyaramos teu kaparengkeun. "Kahuruan tina gas mélon, Ujang...," ceuk tatangga nu gédéngeun. "Si Nyaina mah tuluy ka Arab tutas cageur kahébos téh." Kituna téh bari jeung ngasongkeun amplop. Béréwék.

NGOBÉTAN KAHÉMAN

Kénging Abdul Haris
Dipidangkeun dina lapak 05 Juli 2015 20:01:35

Tid..tid..tiiid! Kelakson Terios bodas dilonyéngkeun. Duh, dédéngéan kitu? Keur nungtutan ngolah dagangan Si Ema, kaning. Brus! Cunangka. Kana golotrok cigula. Nyiapkeun cangkaléng, ngadonan picandileun, jsb. "Ehm! Mikum, béb!" Jol-ojol di lawang dapur. Seblak. Rénghap gegeblosan. Geuning. Halah! Keur acak-acakan kieu. Dapur haranggasuan. "Na' sumping wayah kieu?" super tagiwur. "Keun! Teraskeun ku Ema," indung Uing 'jug tukangeun. Jeung nyiwit cangkéng sagala. "Wios, 'Mah! Tong ngaganggu anu anteng." Leuh! Meuni ngebas. Malah singkil deuih. Ngabuleud-buleudkeun candil. Kaméjana kaacian. "Saageung kieu, Hhé?" océsna. "Tamah leunca tuh, 'Kang!" alangah-éléngéh. Uplek sawatara nguyek. Hoor? Téréh ning! Adonan asa saeutik.

Ngong Asar. "Ngawiat hawu...Hé!" Huruna nanding gebur galura rasa. Beretek! Ngiwat anduk. Sabodo. Gehu, bala-bala, urusan Abah.

Rérés sagalana. Dadasar hareupeun imah. Cobi Ituh! Ngiring gimbreung ngaladangan. Ingah.., 'nu jarajan 'ni carentil. Geuleuh. Baringsang ka buritnakeun. Laris...maniiz. Bukber. Ogé tarawéhanana. Malam Minggu téh teuing ku éndah.